สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม โรงเรียนสุวรรณวิทยา และโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ของโรงเรียนวังดาลวิทยาคมและโรงเรียนสุวรรณวิทยา ทั้งนี้ ได้ติดตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กของโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1SIyUP2IskZRLjBFeCldRDmhBjsh61L40?usp=sharing