ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระบบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระบบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1El3KcEFSp_ejFx5jR1zkyp4443E3BRD-?usp=sharing