ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการการนิเทศภายใน” ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการการนิเทศภายใน” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 ท่าน โดยนายกชกร โยธาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง และนายเรวัตร งะบุรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1T8X8m78yB3vi4NtkbgOvxIuY1xuL2m7L?usp=sharing