กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้าง

สพม.ปจนย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเ