สพม.ปจนย ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา