สพม.ปจนย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

1221 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเล