จัดซื้อจัดจ้าง

สพม.ปจนย ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประช