สพม.ปจนย ประชุมกับคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนชิตใจชื่น และโรงเรียนวังดาลวิทยาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก