สพม.ปจนย ประชุมการดำเนินการสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก