ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพม.ปจนย ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1zIRC8MEHczRKV0o4tLy0SMpMqX5dru7I?usp=sharing