ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ครั้งที่ 2 (จังหวัดปราจีนบุรี)