ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบ ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบ ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก