ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมาย นางมนัณญา กองศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1vLSKMNS5CIckFIXB9ou7svjZANQB70Mx?usp=sharing