สพม.ปจนย ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

สพม.ปจนย ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) วันที่ 1 เมษายน 2565 สพม.ปจนย ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ในการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ zoom

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Y8Hf2Hblf_qEhVIky3MOhicsERWrNj7C?usp=sharing