ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก