ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือ ติดตามและประเมินผล การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือ ติดตามและประเมินผล การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปจนย และนางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือติดตามและประเมินผล การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น. ) ผ่านระบบ ZOOM MEETING

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1XJqR4kkxSR7ir6bxoHgDCkBP7kj1h7W-?usp=sharing