สพม.ปจนย ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะฯ ตามว.9,10 และ11/2564