ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ประชุมหารือการดำเนินงานงบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สพม.ปจนย ประชุมหารือการดำเนินงานงบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานงบก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1onCpH-RNcSmQ7Jvp018KYdnqKH9Va2l9?usp=sharing