ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/14q7DxitHY413cFpVuFeCIJtJz3H_RaOv?usp=sharing