สพม.ปจนย พิจารณาผลการประกวดราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๘.๓๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ อำนวยความสะดวก เตรียมสถานที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมสพม.ปจนย

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1QS3rlX5hzBUXt7Wx0kzpVSsVk88KQAOT?usp=sharing