ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย มอบนโยบาย ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย มอบนโยบาย ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบนโยบาย พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตร “ครูดี ศรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก” และ ได้ชี้แจงความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/13ivGjDHVetr4vaTlf2V5tmnkmaRU4X57?usp=sharing