ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย มอบโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลเพชร สพม.ปราจีนบุรี นครนายก