กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบบรรจุ ย้ายและแต่งตั้งประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีย้ายปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว2113 ลว.16 มิถุนายน 2566 (ย้าย ผบ.-แจ้ง รร.)