สพม.ปจนย รับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพม.ปจนย รับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการเสวนาเรื่องการคืนคุณภาพการศึกษาไทยแก้ไขปัญหา Learning Loss เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย และนักเรียนมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สามารถแก้ไขปัญหา Learning Loss ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านช่องทาง www.facebook.com www.obec channel และ สถานีโทรทัศน์ ETV

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง