ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนพฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

สพม.ปจนย รับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2567 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัด