ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จากมูลนิธิ สม-อนงค์ หะมณี ให้โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครนายก

มูลนิธิ สม-อนงค์ หะมณี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนในจังหวัดนครนายก วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จากมูลนิธิ สม-อนงค์ หะมณี ให้โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครนายก โรงเรียนละ 1,000 บาท จำนวน 11 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ขอกราบขอบพระคุณทางมูลนิธิฯ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1LLh8Ep2KY7zv2YtZz3HWSWixsHyghbVo?usp=sharing