สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

สพม.ปจนย รับย้าย 38 ค. (2) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศ