ประกาศสอบบรรจุ ย้ายและแต่งตั้งประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

สพม.ปจนย รับย้าย 38 ค. (2) ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่