ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย รับรางวัลโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และนางมัทนา ดวงกลาง รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ บ้านสวนมารีย์ จังหวัดปราจีนบุรี