ประกาศสอบบรรจุ ย้ายและแต่งตั้ง

สพม.ปจนย รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพม.ปจนย

ประกาศรับย้าย ว 30 นักทรัพยากรบุคคล อ 20 280365