ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน สำหรับงบประจำ และงบพัฒนาการศึกษา

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ครั้งที่ 2 โดยนายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานการประชุม ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน สำหรับงบประจำ และงบพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1cgIspaZ_yVu49OxuRKdkJq9jXqlkTAnJ?usp=sharing