ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมกับ สธ.กิจกรรมรณรงค์ฯ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ก้าวท้าใจ Season 3 จังหวัดปราจีนบุรี และเยี่ยมชมกิจการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรอภัยภูเบศร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่องในชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ภายใต้ Campaign พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร