สพม.ปจนย ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันพุธที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565