ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก กิจกรรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยนางมนัณญา กองศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก กิจกรรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) เพื่อรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการของจังหวัดนครนายก ให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดนครนายก โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Yi3AiXVHfXbXKMn861G0u_d9zILA9NUo?usp=sharing