ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโดมเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโดมเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี