ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เพื่อต่อเติมโดมเพื่อนน้อง”

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เพื่อต่อเติมโดมเพื่อนน้อง” ณ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี