ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนชิตใจชื่น ครบรอบ 65 ปี”

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนชิตใจชื่น ครบรอบ 65 ปี” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนชิตใจชื่น ครบรอบ 65 ปี” โดยการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนและทรัพยากรใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพของอำเภอบ้านสร้าง และมีนายเสฏฐวุฒิ วงศ์ลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง นายสมศักดิ์ บุญชัง ประธาน-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านสร้าง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และศิษย์เก่าโรงเริยนชิตใจชื่น ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1NTE8-288cYIeBtH6k638exhk6Yd7jRH0?usp=sharing