ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนพฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ