สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ