สพม.ปจนย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1IYENmVqAQw-vsQWDw9vvMEQau378G9hm?usp=sharing