กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์


วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว