ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ลงนามในพันธสัญญาบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการลงนามในพันธสัญญาบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ที่สอดคล้องกับขอบเขตของผลการปฎิบัติงานที่คาดหวังเพื่อใช้สำหรับการประเมินเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก