สพม.ปจนย ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม และโรงเรียนกบินทร์บุรี