ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางมนัญญา กองศักดา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางบุญเรื่อง พงษ์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก