ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัดฯ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566