ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”