ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งกำลังจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสสมเด็จพระราชดำเนินการทรงเยี่ยมในวันสถาปนาโรงเรียน และพระราชทานวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเฝ้าเพื่อกรอบบังคมทูลลา เนื่องจากสำเร็จการศึกษา และพระราชทานโอวาทแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากร ที่เข้าเฝ้า ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก