ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2566 สพม.สก

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วและโรงเรียนในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว