ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ลงพื้นที่เพื่อติดตาม มอบนโยบาย สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ลงพื้นที่เพื่อติดตาม มอบนโยบาย สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตาม มอบนโยบาย สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะครูและบุคลากรที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/13kOhXZTCJxBidzS6kyQ0aMyiUnbPB2Va?usp=sharing