ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก